Skip to content

Mikä omavaraisuus?

Emme rajoitu tällä sivustolla mihinkään tiettyyn näkökulmaan tai tarkastelutasoon. Kiinnostuksesi omavaraisuuteen voi olla huolta omasta ja perheen selviämisestä tai haaveilua omavaraisesta, ekologisesta yhteisöstä. Ympäristönä voi olla kaupunki tai maaseutu, yksittäinen talo tai kokonainen kylä.

Omavaraisuus voi lähestyä luontaistaloutta. Jos käytetään sähköä, pyritään ehkä irtautumaan sähköverkoista ja tuottamaan tarvittava sähkö vaikkapa tuulesta ja auringosta. On myös urbaania omavaraisuutta parvekeviljelmineen, siirtolapuutarhoineen, dyykkaajineen jne.

Kaikki tällainen henkilökohtaisen/perheen/yhteisön omavaraisuuden nostaminen auttaa osaltaan saavuttamaan liikkumavaraa suhteessa kuluttamispakkoon, rahaan, palkkatyöhön. Myös työ näyttäytyy osin uudessa valossa: se voi olla myös itsemääräytynyttä, omatahtista, täysin mielekästä vaikka ei välttämättä “tuottavaa” sanan uudenaikaisessa merkityksissä (jolloin painotetaan uudenaikaisuutta, kilpailukykyä jne.).

Mikä on sinun visiosi omavaraisuudesta ja paremmasta, vapaammasta, onnellisemmasta, ekologisemmasta elämästä? Millaisia käytännön neuvoja tai pohdintoja haluat jakaa?